Regio Nijmegen

Regioavond iedere laatste woensdag van de maand in restaurant 'Het wapen van Elst' , Dorpsstraat 28, Elst (G)  Tel 0481-371496.

Regiomanager Frank Kuiper tel. 0318-632631 of tijdens kantooruren 0318-632092