Nieuwsbrief Fehac

Fehac nieuwsbrief juli 2020 klik hier voor de webversie

 
Digitale ledenvergadering op 21 oktober 2020
Normaal houdt de FEHAC twee ledenvergaderingen per jaar. Nu in corona-tijd werd de ledenvergadering voor het eerst digitaal gehouden. Best spannend om mee te maken of dat allemaal goed werkte en dat viel helemaal niet tegen. Lees verder.
 
FEHAC-Congres 'Oldtimers op weg naar morgen'
Erfgoed is het waard om goed te bewaren, maar intussen verandert de wereld. Daarom werkt de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) aan een nieuwe invulling voor behoud van het mobiele erfgoed op de weg. Samen met alle betrokkenen. Ga naar de promovideo.
 
Clubs aangemerkt als BTW-plichtig 
Een aantal grote clubs binnen de FEHAC is door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemer en dus BTW-plichtig. Maar omdat clubs ook mobiel erfgoed beheren, komt de FEHAC in het geweer tegen de belastingdienst en bepleit BTW-vrijstelling voor mobiel erfgoed clubs. Lees verder.
 
Haags icoon Puch kan blijven rijden
De Haagse Puch bromfiets mag toch volgend jaar 40 dagdelen de milieuzone in. Velen, waaronder ook de FEHAC, hebben zich ingezet om dit typisch Haagse mobiel erfgoed ook rijdend te bewaren. Lees verder.
 
 
Sluitingstermijn FIVA-enquête 31 oktober 2020
De FIVA-enquête is in te vullen t/m 31 oktober 2020. Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten. De enquête is gebaseerd op het kalenderjaar 2019 en sluit daarmee de verstoring door Corona in 2020 uit. Op www.fiva.org staat verdere uitleg. Uiteraard zal ook het FEHAC-secretariaat vragen beantwoorden via secretariaat@fehac.nl of 085 - 3034651. Ga naar de enquête
 
Aantal 50+ APK vrijstellingen 
Aantal 50+ APK vrijstellingen De vrijstelling APK voor 50+ klassiekers per 1-1-2021 zorgt ervoor dat er in één keer elf jaargangen klassieke auto’s en bedrijfswagens van 1960 - 1970 worden vrijgesteld. De FEHAC heeft nagevraagd om hoeveel voertuigen precies dit jaarlijks gaat. Lees verder.
 
Online ALV organiseren
De FEHAC heeft nu ervaring met het online organiseren van een ledenvergadering. De clubs die nog zoeken naar een goede manier om ook een ledenvergadering online te houden, kan het secretariaat van de FEHAC hulp bieden. Lees verder
 
Column 'Elektrificatie trend zet niet door' 
De maandelijkse FEHAC-column van Herman Steendam in de oldtimerbladen gaat dit keer over de ombouw van een oldtimer naar elektrische aandrijving. Die zet niet echt door. Nederland telt nu 68 elektrisch aangedreven oldtimers, waarvan vier stokoude originele koetsjes van vóór 1915. Lees verder.
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 
Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
 

☏ 085 - 303 46 51

secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

 

FEHAC Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl