Ledenadministratie: Annie Veen,

tel. +31 (0)6 18307205, ledenadministratie@healey.nl
Verantwoordelijk voor het beheer van het ledenregister

Healey: 100/4 Le Mans (1955)

Contributiefunctionaris: Lex Veen, tel. +31 (0)6 22785608, contributie@healey.nl
Verantwoordelijk voor de contributie-inning

Healey: BJ8 (1966)

  Webmaster, webredacteur:Lies Dorjee, tel. +31 (0)6 51224257, 
  webmaster@healey.nl

  Webmaster Healey-website en AHOCN-nieuwsbrief.

  Redactie Healey Magazine:                        
  Lex Veen, tel. +31 (0)6 22785608, 
  redactie@healey.nl
  Verantwoordelijk voor het clubblad. In functie sinds 1 januari 2019 

  Beheer Healeywinkel, zowel de webshop als bij evenementen

  Marlene Claassenwinkel@healey.nl

  Joek Vlasblom, secretaris, neemt de functie van archivaris waar. Tel +31 (0)492 362890. Verantwoordelijk voor het archiveren van Healey-gerelateerde publicaties, het verzorgen van een vaste rubriek in het Healeyblad en het uitlenen aan leden van archief materiaal. archief@healey.nl

  Jacques Bonekamp. Verzorgt de acquisitie van advertenties. Tel. acquisitie@healey.nl