Forum

Zoals u misschien zult merken, is de navigatie op deze pagina veranderd. Het is gebleken dat het laden van de website versneld kon worden door niet meteen het forum te openen maar dat in twee stappen te doen. 

Dit is nu de link naar het forum