FEHAC en KNAC

De AHOCN is aangesloten bij de Fehac (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs).

De FEHAC stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie historische voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar ruim 30-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers.

De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.

De AHOCN houdt u op de hoogte van de activiteiten van de FEHAC zoals de onderhandelingen met de overheid over  regelgeving, milieueisen, speciale kentekens en keuringen. Met uw lidmaatschap van de AHOCN levert u automatisch ook een bijdrage aan de belangenvereniging Fehac. Hiermee ondersteunt u het in stand houden van ons historisch erfgoed op de weg en de oldtimer hobby in Nederland.

Klik hier om naar de website van de FEHAC te gaan.

Voor AHOCN is voorzitter Bertus Bleiji contactpersoon bij FEHAC. E-mail voorzitter@healey.nl


De AHOCN is vriendenlid van de KNAC, de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.

In 2014 nam de KNAC het initiatief om voor merkenclubs het "vriendenlidmaatschap" mogelijk te maken.

Voor AHOCN zijn de voordelen dat informatie beschikbaar komt over verzekeringen, BTW-perikelen en beïnvloeding van partijen.

Onze club betaalt als vriendenlid een jaarlijkse fee. Wij krijgen daarvoor aandacht op de KNAC-website, op hun Facebookpagina, bij hun vriendenclubs. En de AHOCN krijgt waardevolle informatie over eerder genoemde onderwerpen.

Klik hier om naar de vriendenlidmaatschapspagina van KNAC te gaan.

Voor AHOCN is voorzitter Bertus Bleiji contactpersoon bij KNAC. E-mail voorzitter@healey.nl