Algemene Ledenvergadering

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Datum(s) - 10 apr 2022
10:00 - 20:00

Locatie
Healey Museum

Weblink:pastedGraphic.png

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Beste mensen,

De ALV wordt verdaagd naar april 2022 omdat er in het weekend van de 21e november 2021 ook een rally wordt gereden (niet-AHOCN) waar een aantal AHOCN-leden aan deelnemen. Wegens ingediend bezwaar tegen 21-11 deze verschuiving naar april 2022, wanneer ook de volgende ALV zou worden gehouden.

T.z.t. meer informatie en de vergaderstukken. U kunt zich wel alvast melden als deelnemer aan de vergadering.

Namens het Bestuur

Joek Vlasblom, Secretaris

 

Zaken voor de vergadering:

Bestuur
Er is dit jaar bestuursverkiezing. Onze voorzitter Bertus Bleiji heeft zijn maximale 2 periodes van 4 jaar er opzitten; onze evenementencommissaris Leo Dorjee heeft zijn eerste periode van 4 jaar vol. Daaruit volgt dat er een tweetal verkiezingen zijn.
Voor de functie van voorzitter hebben 2 leden zich kandidaat gesteld:
Han Punte en Lex Veen. Beide hebben in ons blad zich gepresenteerd.
De profielschets voor de functie van voorzitter die het bestuur heeft opgesteld treft u bij de stukken aan.
Leo Dorjee is herkiesbaar als evenementencommissaris.

Stemmen per volmacht
Art. 15.3 van de Statuten vermeldt dat ieder stemgerechtigd lid naast de eigen stem nog 3 volmachtstemmen kan uitbrengen.
De volmachtformulieren voor de schriftelijke bestuursverkiezing zijn in het septembernummer van ons blad afgedrukt.

Het dagelijks bestuur van de AHOCN  heeft moeten ervaren dat er onvoldoende draagkracht is om eventuele wijzigingen in de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement voor de komende ALV te agenderen.
Dit agendapunt zal dus vervallen.
Vervolgens is het een gegeven dat vier van de vijf bestuursleden (voorzitter, DHC-afgevaardigde, secretaris en penningmeester) nu of over enige maanden aftredend en niet herkiesbaar zijn.
Het lijkt ons verstandig om het nieuwe bestuur de wijzigingen van Statuten en/of Huishoudelijk Reglement te laten voorbereiden.

 

m. vr. groet

Joek Vlasblom

secretaris