Algemene Ledenvergadering 2021

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Datum(s) - 21 nov 2021
10:00 - 20:00

Locatie
Healey Museum

Weblink:pastedGraphic.png

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

 

Beste mensen,

De uitgestelde ALV gaat op 21 november 2021 plaatsvinden. LET OP: om aan de vergadering deel te kunnen nemen dient u bij binnenkomst in het Healeymuseum een Corona inentingsbewijs te laten zien in de vorm van de QR code, het gele inentings boekje of het vaccinatiebewijs dat u van de GGD heeft ontvangen.

Binnenkort op deze site meer informatie en de vergaderstukken. U kunt zich wel alvast melden als deelnemer aan de vergadering.

Namens het Bestuur

Joek Vlasblom, Secretaris

 

Zaken voor de vergadering:

Bestuur
Er is dit jaar bestuursverkiezing. Onze voorzitter Bertus Bleiji heeft zijn maximale 2 periodes van 4 jaar er opzitten; onze evenementencommissaris Leo Dorjee heeft zijn eerste periode van 4 jaar vol. Daaruit volgt dat er een tweetal verkiezingen zijn.
Voor de functie van voorzitter hebben 2 leden zich kandidaat gesteld:
Han Punte en Lex Veen. Beide hebben in ons blad zich gepresenteerd.
De profielschets voor de functie van voorzitter die het bestuur heeft opgesteld treft u bij de stukken aan.
Leo Dorjee is herkiesbaar als evenementencommissaris.

Stemmen per volmacht
Art. 15.3 van de Statuten vermeldt dat ieder stemgerechtigd lid naast de eigen stem nog 3 volmachtstemmen kan uitbrengen.
De volmachtformulieren voor de schriftelijke bestuursverkiezing zijn in het septembernummer van ons blad afgedrukt.

Het dagelijks bestuur van de AHOCN  heeft moeten ervaren dat er onvoldoende draagkracht is om eventuele wijzigingen in de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement voor de komende ALV te agenderen.
Dit agendapunt zal dus vervallen.
Vervolgens is het een gegeven dat vier van de vijf bestuursleden (voorzitter, DHC-afgevaardigde, secretaris en penningmeester) nu of over enige maanden aftredend en niet herkiesbaar zijn.
Het lijkt ons verstandig om het nieuwe bestuur de wijzigingen van Statuten en/of Huishoudelijk Reglement te laten voorbereiden.

 

m. vr. groet

Joek Vlasblom

secretaris

Voorinschrijving

Om de dag soepel te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk om uw komst te melden door het invullen van onderstaand digitaal formulier dat per e-mail naar het secretariaat kan worden verzonden. Namens het gehele bestuur tot ziens op 21 november in Vreeland.