ALV AHOCN met presentatie Gijs van Lennep

Kaart onbeschikbaar

Datum/Tijd
Datum(s) - 8 mrt 2015
10:00

Weblink:


ALV AHOCN met presentatie Gijs van Lennep

8-3-2015 10:00

De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging vindt plaats op 8 maart 2015. Ook nu zijn wij weer te gast in het Healey Museum in Vreeland.

Graag nodigt het bestuur u en uw partner/kinderen uit om te komen naar het:

healeymuseum

Bergseweg 28q

3633 AK Vreeland

 

De ALV vindt plaats in de grote hal van het museum. Op vertoon van de lidmaatschapskaart ontvangt u voor u en uw partner kosteloos entreebewijzen voor het museum.

Koffie met gebak is er, zoals altijd, voor iedereen.

Het museum accepteert geen museumkaarten of 65+ kaarten, maar parkeren is gratis.

Dagindeling:

  • om 10.00 uur opent het museum haar deuren
  • 10.00 – 13.00 uur: ontvangst met koffie en gebak
  • tot 12.45 uur kunt u lunchen in het museum (eigen rekening)
  • 13.00 – 16.00 uur: ALV

Na afloop van de ALV is de bar van het museum geopend tot circa 20.00 uur.

Bestuur
Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken worden tijdig op de website geplaatst. Zodra dat is gebeurd ontvangt u daarover bericht per nieuwsbrief. De vergaderstukken kunt u dan zelf downloaden. Mocht dat bezwaarlijk zijn dan volstaat een mail of een belletje naar het secretariaat om de vergaderstukken per post te ontvangen.

Aanmelding
Om de dag soepel te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk kenbaar te maken met hoeveel personen u naar Vreeland komt. Gebruik bij voorkeur deze knop

Namens het gehele bestuur tot ziens op 8 maart in Vreeland.

Met Healey-groet,
Joek Vlasblom
secretaris@healey.nl


Vergaderstukken:

·        Notulen; agendapunt 4

·        Financieel verslag 2014; agendapunt 5

·        Financiën; agendapunt 9/10.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

Datum: 8 maart 2015

Plaats: HealeyMuseum-Vreeland

Tijd: 13.00-16.00 uur

 

Agenda

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken/mededelingen

3.     Verslag verenigingsjaar

4.     Behandeling en goedkeuring notulen  ALV 23 maart 2014

5.     Financieel verslag 2014

6.     Verslag Kascontrolecommissie

7.     Kwijting bestuur

8.     Benoeming Kascontrolecommissie

9.     Financiën

a)     Contributiebesluit

10.    Begroting 2015

11.    Verslag 2014 en evenementen AHOCN 2015

12.    Verslag 2014 en evenementen DHC 2015

13.    Presentatie Gijs van Lennep.

14.    Award ‘Clubman of the Year’ en award “Lid van verdienste”

15.    Rondvraag

16.    Sluiting