ALV 2013

Kaart onbeschikbaar

Datum/Tijd
Datum(s) - 3 mrt 2013
13:00 - 16:00

Weblink:


ALV 2013

3-3-2013 13:00 – 3-3-2013 16:00
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

Beste Healey vrienden,

De datum voor de Algemene Ledenvergadering is bepaald op 3 maart 2013. De vergadering wordt gehouden op een heel bijzondere Healey-locatie. Gaarne nodigt het bestuur u en partner/kinderen uit om te komen naar het:

Bergseweg 28q

3633 AK Vreeland

De ALV vindt plaats in de ‘kippenschuur’ naast het museum. Op vertoon van de lidmaatschapskaart ontvangt u gratis één entreebewijs voor het HealeyMuseum. De entreeprijs bedraagt €12,- voor partners en is voor eigen rekening. Koffie met gebak is er voor iedereen. Wel gaarne reserveren door hier in te schrijven.

Parkeren is gratis. Het museum accepteert geen museumkaarten of 65+ kaarten.

Een bezoek aan het museum is zeer de moeite waard en goed te combineren met deelname aan de ALV.

De dagindeling:

•        voor AHOCN leden opent het Healey-museum reeds om 10.00 uur

•        10.00 – 13.00 uur: ontvangst in het museum met koffie en gebak

•        tot 13.00 uur voor eigen rekening lunchen in het museum

•        13.00 – 16.00 uur: ALV in de ‘kippenschuur’

Na afloop van de ALV is in de bar van het museum tot 19.00 uur gelegenheid voor een aangenaam samenzijn.

 

Verkiezing bestuursleden*

Het bestuur stelt de ALV voor Bernie Wolf te benoemen voor de vrijgekomen functie van bestuurslid Communicatie & PR.

Paul Morskate, penningmeester, stelt zich niet herkiesbaar na afloop van zijn 1ste bestuurstermijn. Voor de functie ‘penningmeester’ geldt vooralsnog een vacature.

*Conform Huishoudelijk Reglement hoofdstuk II, artikel 10, dienen (tegen)-kandidaten zich gesteund door minimaal 5 leden tenminste 30 dagen voorafgaand aan de ALV schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.

Financiën

De financiële stukken worden ter plaatse beschikbaar gesteld. Indien men deze eerder wenst te ontvangen, dan volstaat een e-mail of een belletje naar de secretaris (de stukken zijn begin februari beschikbaar).

Voorinschrijving

Om deze dag soepel te laten verlopen verzoeken wij u dringend via de website kenbaar te maken met hoeveel personen u naar Vreeland denkt te komen. HIer vindt u een eenvoudig in te vullen digitaal formulier.

 

Programma

13.00 – 16.00 uur          ALV in ‘kippenschuur’

 

Agenda

1.    Opening

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Behandeling en goedkeuring notulen; zie Healey nr. 2, 37e jaargang

4.    Erelidmaatschap

5.    Verslag verenigingsjaar 2012

6.    Financieel verslag 2012

7.    Verslag Controlecommissie

8.    Kwijting/decharge bestuur

9.    Benoeming Controlecommissie

10.Begroting 2013

11.Bestuursverkiezing

12.Aanpassing Huishoudelijk Reglement

13.Verslag 2012 en evenementen AHOCN 2013

14.Verslag 2012 en evenementen DHC 2013

15.Award‘clubman of the year’

16.Rondvraag

17.Sluiting

 

Routebeschrijving naar het Healey Museum

Vanuit Amsterdam en/of Utrecht via de A2

ØAfslag 4, Hilversum/Vinkeveen

ØNeem de N201, richting Hilversum

ØVolg de N201 -passeer afslag Vreeland- tot rotonde naar Nederhorst den Berg (kortste weg navigatie systeem negeren)

ØOp de rotonde ¾ rond afslag Nederhorst den Berg >>N523

ØVoor de ijzeren ophaalbrug brug naar links 

o   Vreelandse weg gaat over in Bergseweg

ØNa 400 meter ligt links het Healey Museum