Algemene Ledenvergadering

Kaart wordt geladen...

Wanneer: 16 apr 2023
Tijdstip: 10:00 - 20:00
Waar: Bergseweg 28q, Vreeland
iCal: zet in (digitale) agenda

ALV 2023
De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging vindt plaats op zondag 16 april 2023. Het bestuur nodigt u allen uit voor deze vergadering. Ook nu zijn wij weer te gast in het Healeymuseum, dat is gevestigd aan de Bergseweg 28q, 3633 AK Vreeland.

De ALV vindt plaats in de grote hal van het museum. Op vertoon van de lidmaatschapskaart ontvangt u voor u en uw partner kosteloos een entreebewijs voor het museum. Koffie met gebak is er, zoals altijd, voor iedereen.

Dagindeling:

  • om 10.00 uur opent het museum haar deuren
  • 11.00 – 13.00 uur: ontvangst met koffie en gebak
  • tot 12.45 uur kunt u lunchen in het museum (eigen rekening)
  • 13.00 – 16.00 uur: ALV

Na afloop van de ALV is de bar van het museum geopend tot circa 20.00 uur.

Bestuur

Er is dit jaar bestuursverkiezing voor twee functies. De Evenementencommissaris Chris Kuiper legt om gezondheidsredenen zijn functie neer en Roel Wiewel die de functie het afgelopen jaar heeft waargenomen, stelt zich niet kandidaat. Voor de functie van Sportcommissaris wordt Otto van der Meer door het bestuur voorgedragen, die deze functie ad-interim sinds medio 2022 heeft vervuld. Daaruit volgt dat er een tweetal verkiezingen zijn. Volgens de reglementen van onze vereniging kan de kandidaatstelling voor een vacature plaatsvinden door tenminste vijf leden van de vereniging. Kandidaat-bestuursleden dienen hun kandidatuur schriftelijk te bevestigen. De naam (namen) van de kandidaat (kandidaten) wordt (worden) vermeld in een convocatie aan de leden voorafgaande aan de ALV. In lijn met het bovenstaande moet de kandidaatstelling voor 16 maart 2023 schriftelijk of per mail bekend worden gesteld aan de Secretaris. De voordracht door leden dient vergezeld te gaan van een namenlijst van de ondersteuners, hun lidnummers en hun handtekeningen.
Bij meerdere kandidaten zal een schriftelijke verkiezing plaatsvinden.
Elk lid is bevoegd om maximaal door twee andere leden te worden gemachtigd om te stemmen. Machtigingen moeten op papier worden verstrekt en de volledige naam, het lidmaatschapsnummer en de handtekening van de machtigingsverlener vermelden.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken worden uiterlijk 16 maart 2023 op de website www.healey.nl geplaatst. Zodra dat is gebeurd, ontvangt u daarover bericht per nieuwsbrief. De vergaderstukken kunt u dan zelf downloaden. Mocht dat bezwaarlijk zijn, dan volstaat een mail of een belletje naar het secretariaat om de vergaderstukken per post te ontvangen.
U kunt nog punten aanreiken die u in de vergadering besproken wilt hebben. Die moet u dan wel tijdig, voor 1 maart, bij de secretaris aanmelden zodat deze nog in de publicatie meegenomen kan worden. 

Aanmelding

Om de dag soepel te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk via onderstaand formulier kenbaar te maken met hoeveel personen u naar Vreeland komt.