erelidmaatschap Hans van de Kerkhof

Op het 10e verjaardagsfeest van het Healey Museum heeft de voorzitter van onze club bekend gemaakt, dat Hans door het bestuur is genomineerd voor het erelidmaatschap. Het bestuur heeft daar kort na zijn aantreden toe besloten, omdat Hans en Ria al jarenlang zo’n enorme bijdrage leveren aan de Healey-gemeenschap wereldwijd. Vanzelfsprekend is het aan de leden om op de ALV 2023 een formeel besluit te nemen over de daadwerkelijke benoeming.

Hans en Ria kregen onder luid applaus van de vele aanwezigen, naast een vlag die de verbondenheid tussen de AHOCN en het Healey Museum toont, een ingelijste nominatie met de argumentatie. Ze waren beiden verrast en ontroert.