pastedGraphic.png

Beste leden van de AHOCN

Betreffende de ALV het volgende. Allereerst is onze zorg of de vergaderlocatie in het Healey-museum wel alle mensen die zich aanmelden op een “corona-verantwoorde wijze” kan bergen.
We weten immers niet hoeveel leden willen komen en alle leden hebben het recht zich aan te melden en te komen. De reeds eerder gepubliceerde agenda voor de (nog altijd uitgestelde) ALV bevat een aantal zaken waarbij er zeker inbreng van de leden zal zijn. Daar moet vanzelfsprekend ruim de gelegenheid voor zijn.

Digitaal vergaderen, zoals door sommigen is geopperd, zal onzes inziens hectisch verlopen en geen recht doen aan de zorgvuldigheid. Zeker daar waar er ook gestemd zal moeten worden, zowel over zaken maar ook over personen voor bestuursfuncties, wil het bestuur bewaken dat de vergadering correct kan verlopen.

Het bestuur is zich terdege bewust van de wettelijke en statutaire verplichting om de ALV 2020 dit jaar te houden. Het tijdstip van 22 november was evenwel al later dan reglementair bepaald.
Gezien de huidige omstandigheden en de wetenschap dat de corona-regels ons de komende maanden blijven gebieden om voorzorgsmaatregelen te nemen heeft het bestuur besloten om:
de ALV 2020  te laten vallen en eerst in 2021 weer een ALV  te houden .

Het bestuur zal tot die tijd in de bestaande samenstelling de lopende zaken blijven behartigen .

Met vriendelijke groeten

Joek Vlasblom                                                                    Tel: 06-22471185
Secretaris AHOCN                                                              e-mail: secretaris @healey.nl