Na te zijn uitgesteld wegens het Corona virus is nu de datum van de ALV gepland op 22-11-2020.

 


Voor zover we nu kunnen overzien zal de vergadering gehouden worden in het Healey Museum in Vreeland. Echter, vanwege het coronavirus hebben we ruimere afstand tussen de stoelen te houden. Dat betekent een beperkter aantal zitplaatsen. Als de vergadering niet verantwoord kan worden gehouden in het Healey Museum zal een andere locatie worden gezocht. Via de site en zo mogelijk ook in het clubblad dat begin november verschijnt, zult u worden geïnformeerd over de definitieve locatie.

Via deze link krijgt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Joek Vlasblom

secretaris