Eind vorig jaar bent u in het Healeyblad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het autoregister. Ons autoregister was namelijk sterk verouderd en in de loop der jaren vervuild met niet meer actuele gegevens. Bovendien lag de focus een tijd lang op het vernieuwen van de ICT van de website. En zorgde ook de nieuwe privacywetgeving van de AVG tot een herbezinning op de inhoud en toegankelijkheid van de website, waar ook het autoregister deel van uitmaakt. Reden om het bestaande autoregister te sluiten en ons te richten op het realiseren van een nieuw autoregister.

Inmiddels is gekozen voor een pragmatische aanpak en invulling van het nieuwe autoregister. Gericht op een actueel register, maar waar de historische waarde beperkt zal zijn omdat we bijvoorbeeld persoonsgegevens, gekoppeld aan voertuigen, niet tot in de eeuwigheid kunnen bewaren. 

Om te beginnen zal een beperkt aantal gegevens over uw auto (max. 4 voertuigen) door uzelf in uw persoonlijk ledenprofiel moeten worden ingevoerd. Dit zijn gegevens als model en type, bouwjaar, kenteken, chassis-, body- en motornummer of kleur. In lijn met de AVG geschiedt het invullen van uw voertuiggegevens op vrijwillige basis en kunnen de gegevens op ieder moment door u weer uit uw profiel worden verwijderd. 

Deze voertuiggegevens worden op de website zichtbaar worden gemaakt in het afgeschermde ledengedeelte onder een nieuwe kop “Healey register”. 

Nu staat of valt het nieuwe autoregister bij het door uzelf invullen van uw voertuiggegevens. Ik roep daarom eenieder op om de komende tijd hiervoor even een momentje te nemen en in het persoonlijk ledenprofiel de gegevens van uw Healey in te vullen (ook als u dat al eerder heeft gedaan). Mocht u hierbij hulp nodig hebben of anderszins vragen hebben, kunt u contact met ondergetekende opnemen. Lukt u het niet om in te loggen: stuur dan een mailtje aan webmaster@healey.nl.

Jojada Reiss, beheerder Autoregister (en regiomanager West)

Evenementen