Het zal niemand ontgaan zijn dat er sinds ruim een jaar een vacature bestond voor een redacteur van ons onovertroffen clubblad. Bernie Wolf had toen al aangegeven per 31 december 2018 te stoppen. Nu is het zover, Bernie is gestopt en daarvoor zijn wij met z’n allen veel dank verschuldigd voor al het  werk en tijd die hij daar in gestoken heeft. Een passend afscheid zal nog plaatsvinden. 

Het afgelopen jaar is het bestuur op zoek geweest naar een opvolger. Er zijn ongeveer 20 leden benaderd die allen om hun moverende redenen niet de taak van redacteur op zich wilden nemen. Het bestuur heeft met regelmaat tijdens bestuursvergaderingen dit probleem besproken. Een alternatief was geweest om het blad uit handen te geven aan een professioneel bedrijf die meerdere bladen maakt. Daar hangt natuurlijk een stevig prijskaartje aan en had vanzelfsprekend niet de voorkeur van het bestuur. We zaten dus in een impasse. 

Maar eureka! Inmiddels is het wonder geschied. Lex Veen is bereid gevonden om naast zijn werkzaamheden als contributie functionaris het redacteurschap op zich te nemen. Op 29 december heeft een zware delegatie van het bestuur en de webmaster een bespreking gehad in huize Veen om alle ins en outs te bespreken. We zijn tot de conclusie gekomen dat alle neuzen in dezelfde richting staan dus wij zijn verheugd en gelukkig om een verse redacteur te hebben. Wij wensen hem dus veel plezier met zijn nieuwe taak.

Inmiddels hebben Lex en Bernie gesprekken gehad om e.e.a. over te dragen en dat is voorspoedig verlopen. Doordat wij zo laat een nieuwe redacteur hebben kunnen strikken betekent dit wel dat de eerste uitgave van 2019 tussen de vier en zes weken later is verschenen. Inmiddels is het eerste nummer van 2019 gerealiseerd en ziet er geweldig uit. Proficiat Lex!

Namens het bestuur,

Bertus Bleiji

Voorzitter

 

Lex  Veen