Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet op de Privacy van kracht. De Wet is opgesteld door het Europese parlement. De bedoeling ervan is dat er grenzen worden gesteld aan het beschikbaar zijn van privé gegevens. Alle persoonlijke data die bewaard worden op het internet moeten volgens de regels van deze wet worden bewaard en beschermd. Binnen onze vereniging is Lex Veen druk bezig geweest om alle documenten en clausules te verzamelen die nodig zijn om de wet te kunnen toepassen en ook uw webmaster had er de handen aan vol. Onze leden merken de implementatie van de wet op de aanmeldingsformulieren van een evenement bijvoorbeeld. Daar is een clausule over gegevensbescherming opgenomen. Ook ieder nieuw lid moet weten dat haar/zijn gegevens in onze digitale administratie wordt bewaard en voor welke doeleinden dat dient. Bij inschrijving wordt hierop gewezen. De zichtbaarheid van persoonlijke gegevens voor anderen hebben we moeten inperken. Wilt u weten wat het voor onze vereniging betekent, kijk dan hierboven onder de tab AHOCN --> Privacy beleid. Binnenkort zult u nog meer veranderingen gaan zien die te relateren zijn aan de nieuwe wet.  Wilt u meer weten over de wet zelf, kijk dan op: https://nl.wikipedia.org/wiki/AVG