Aan de Algemene Ledenvergadering op 22 april werd deelgenomen door ongeveer 35 leden en hun partners. De vergaderstukken zijn hieronder vermeld. Het verslag van deze vergadering zal z.s.m. op deze site worden geplaatst. De aftredende bestuursleden werden herkozen. Jetze Visser en Wilbert Peters werden benoemd als lid van verdienste wegens hun inzet bij de organisatie van De Langste Nacht. Dit evenement wordt vanaf heden door Leo Dorjee en Marcel de Reuver georganiseerd. Onderstaand enkele foto's van de vergadering en de huldiging van 25 en 40-jarige leden. Alle bezoekers ontvingen een fraaie poster van het evenement in juli 'Healey meets Le Mans'.

Stukken ALV 2018