Een kleine impressie van de sleuteldag op 21 maart j.l. 

(Foto)