Over enkele dagen valt het nieuwe nummer van ons clubblad in de bus. Healey Magazine nr. 6 van 2016 (jaargang 41) biedt nieuws over evenementen in 2017, onder meer over het Clubweekend in september en over de plannen van DHC. Verder natuurlijk verslagen en diverse interessante artikelen voor Healeyliefhebbers. 

Laat horen wat je vindt van ons blad en stuur kritieken naar redactie@healey.nl.
Veel leesplezier!